Fördärv – Skador och läkning

Du kan få två sorters skador. Tillfälliga och Kritiska.

Tillfälliga skador är skärsår, blåmärken och mindre allvarliga sår. Dessa kan man läka med lite vila och enklare vård. Det kostar MediKit att vårda denna typ av skador, och man läker då 1 poäng skadad Motorik per nivå i Färdigheten Vårda, som den utför vårdandet har. Har den som använder MediKitet 0 i färdigheten Vårda, krävs ett slag på Intelligens + Vårda med minst 2 lyckade för att ta bort en poäng tillfällig skada.

Kritiska skador är nästa nivå, skador som tar tid att läka och kan i värsta fall var omedelbar död. När en karaktärs Motorik når 0, så är personen utslagen och får en kritisk skada. Man slår då ett slag på nedanstående lista för att se vad man drabbas av. Vid behov kan man slå på Träfftabellen före för att se vart skadan sker. Läketiden för kritiska skador halveras om man kan ta det lugnt och vila ostört, samt har en Helare som kollar till skadorna dagligen. Har man dessutom tillgång till professionell vårdutrustning som på ett sjukhus, kan man halvera tiden ytterligare, ner till en fjärdedel (avrunda uppåt till antal dygn (20 timmar)).

  • 1-2 Allvarlig stukning. En spricka i benet, ett djupare skärsår. Offret är skadad och har +2 i svårighetsgrad på de flesta slag där skadan kan påverka(SL avgör), tills dess att offret fått en en god natts sömn.
  • 3-4 Ben brott. En svår skada eller ett blödande sår på illavarslande ställe. En veckas vila krävs för att återhämta sig.
  • 5-6 Svår skada. Ett rejält köttsår, krossade ben eller liknande. Offret är i akut behov av vård och riskerar att dö om den inte vårdas inom 1T10 timmar. Offret kan själv försöka vårda sina skador när den är åter vid medvetande. Kommer ta ca 2 veckors vila att återhämta sig.
  • 8-9 Dödlig skada. Skadan är så allvarlig att karaktären är döende. Kanske genom förblödning eller liknande. Någon behöver lyckas med minst 3 lyckade på ett slag på Vårda för att rädda personens liv. Den skadade kan inte försöka vårda sig själv.
  • 10. Permanent skada. Lemmar som armar eller ben är förstörda eller avhuggna och kan inte räddas på naturlig väg. I övrigt anses detta som Dödlig skada (se ovan). Om denna skada sker mot kritiska punkter så som huvud, bröstkorg eller liknande, är karaktären omedelbart död. Inget kan rädda den.