Fördärv – Kloning

Kloners klassförmåga är lite annorlunda än de andras. Deras förmåga består av att deras DNA är så pass städat och manipulerat, att de dels får +1 poäng att sätta ut på Grundegenskaper från början (ja, det innebär att de kan höja över taket på fem och därmed ha sex poäng i en grundegenskap). De har även ett naturligt skydd mot sjukdomar, gifter, strålning och till och med Morf. Fade drabbar dem dock lika mycket som andra varelser.

De har svårare att utveckla mutationer (Kostar dubbelt så mycket med Erf), men kan även skaffa cybernetik om de skulle ha råd.

Sedan finns det ytterligare en fördel, en klon kan köpa upp. Återkloning.

Återkloning är dock en dyr process och kräver avancerat teknik. Det kan därför endast ske vid specifika kloningsstationer, som bara finns kvar enstaka exemplar av.

(Teknik: Mindrec
Pris: 100 kg clesh (Clone Flesh)