Fördärv – Blodsband

”Människorna” på Tellus II är avkommor till de familjer som en gång lämnade jorden. De är väldigt stolta över detta och använder ofta släkt och familjer som sitt kontaktnät. Nedan finns en lista över olika typer av kontakter släkten kan bidra med:

  • Dubbelgångare
  • Kontakter
  • Mentor
  • Resurser
  • Syskon
  • Status
  • Tjänare