Kompetenser: Influenser

Som Influenser är din främsta kompetens att påverka andra i din omgivning. Må det vara genom charm, list eller hot. Du har nog vad som krävs för att bli en trendsättare, politiker eller varför inte försäljare?

Kompetenser:

  1. Sätta stämningen i rummet – En influenser vet hur man påverkar folk och får därför -1 i Svårighetsgrad när det gäller att få folk i ett rum i en viss stämning, oavsett om det ska vara glädje, irritation, sorg eller annan känslor.
  2. Ett leende som öppnar dörrar – Genom att vet vilka knappar man trycker på och hur man smöjer kugghjulen i socialt spel, kan en Influenser påverka svagare sinnen till att tro att Influensern är precis där denne ska vara. 
  3. Läsa kroppsspråk – Så ofta handlar det inte om vad som sägs, utan hur det sägs. En Influenser kan genom att iaktta kroppsspråket hos en person, avläsa vad den egentligen tycker och därmed få en föraning om vad som försigår.