Fördärv – Formulär

Namn:
Spelare:
Klass:
Arketyper:
Yrke:
Drivkraft:
Problem:

Grundegenskaper:
Intelligens –
Karisma –
Motorik –

Färdigheter:
Bildning –
Hantverk –
Manipulera –
Närstrid –
Rörlighet –
Precision –
Smyga –
Varseblivning –
Vårda –

Kompetenser:

Förmåner:

Fördelar

Nackdelar:

Anhöriga:

Tillgångar:

Utrustning:

Pallidus / Morfos:

 

♀ ♂  ○  ⚩ ⚨ ⚧ ⚦ ⚤ ⚣ ⚢ ⚥