Medusa

Rådsmedlem och representant för kvarter Hades.

Har fått smeknamnet Medusa av hennes vänner och fiender, heter egentligen Allaga, men det är inte så känt annat än hos hennes närmaste vänner. Hon är en fjällig mutant med gröna dreads och ögon som aldrig tycks blinka. Majoriteten av hennes kropp är dessutom tatuerad, vilket är mycket vanligt i kvarteret Hades. Hon är en rättskipare, mystiker och munk.

Mutationer: Kroppsskydd (fjäll), Giftspottare