Long Vadjurr the Pitiless

Long Vadjurr the Pitiless – En mutant som är ett Råskinn.
Hon har blodsprängda ögon och är kaxig och dryg
Art: Muterad människa
INTELLIGENS 2, KARISMA 2, MOTORIK 2
Färdigheter: Viljestyrka 2, Närstrid 1, Rörlighet 1, Precision 3
Kompetenser: Blodsmak, Svepande attack
Fördelar: Kontrollera humanoider, Kontrollera växter
Tillgångar: Förmögen (4), Hon har 78 ⚡ Crybatts på sig

Ägare av The Siren – Pub i Poseidon, Olympus.
Medlem i Poseidon Tridents.