En febertermometer för rektalt bruk.

En febertermometer för rektalt bruk.