En stressboll i gult gummi. Föreställer en smiley.

En stressboll i gult gummi. Föreställer en smiley.