KOMPASS

En kompass

En plastmanick med en mätare på. En
visare snurrar och pekar åt olika håll
beroende av hur man vänder sig. Forntidens
folk använde denna pryl för att
hitta rätt riktning i vildmarken.

Effekt: Småsak. Kompassen ger prylbonus
+2 i leda vägen.
UN-krav: Teknologi 10
UN-bonus: Teknologi +T6