Reningsverket

Industriområde, Boplats för de Renade (Människo-mutanter) och den slumrande guden Den Djupa (Enorm svärm med Rötmaskar). Även en gammalt smälteri finns i området,.