Reningsverket

Industriområde, Boplats för de Renade (Människo-mutanter) och den slumrande guden Den Djupa (Enorm svärm med Rötmaskar). Även en gammalt smälteri finns i området,.

Dirtpond

En boplats som sträcker sig över fyra zoner, Dirtpond NV, NE, SV och SE. Platsen är en stor soptipp och bebos av gruppen Smelly Feets, som alla är muterade grodor och paddor.