Moorcrest by Night

Moorcrest by Night är en minikrönika i Vampire the Masquerade V5.

Moorcrest City

Staden Moorcrest är en fiktiv stad i Cumberland county, i delstaten New Jersey. Området har döpts om till Darklands och består helt av

Stadsdelar

1. South Haven

Industrikvarter och mindre båthamnar 

2. Yggland

Stadsdel främst för svarta och folk från mellanöstern. Arbetarna I detta område kallas ofta ”Iggies”, vilket kommer från en rasistisk koppling till N-ordet tillsammans med områdets namn.

  • Bataclan – Hårdrocksklubb
  • Bowlinghallen Bowling 4 Fun

3. Kingsport

Den gamla industrihamnen för de riktigt stora fartygen. Rykten säger att hamnen byggdes i ordning för att den svenska kungen Adolf Fredrick skulle komma på besök och utropa området till svensk koloni 1762, vilket dock aldrig hände. 

4. Darkmoor (Old Town)

Den ursprunglig boplatsen där de svenska och finska flyktningarna bosatte sig efter att New Sweden föll. 

5. New Altsang

Grundades av brittiska och irländska immigranter under 1840-talet. Äldsta byggnaden är en stor fyr på den södra udden. Fungerar idag som ett observatorium och museum, med en stor stjärnkikare från 1800-talet. 

6. Hedwig’s Wall

Förortsområde som grundades under den andra nordiska vågen i början av 1900-talet. Idag är det ett idylliskt villa område.

7. Anatolya Bayou

Kallas vanligen bara för Anatolya eller det rasistiska smeknamnet Shytown, vilket anspelar på “China Town” eller blyga asiater. 

8. Owlwick

Centrum, vanligtvis kallas det för “The Core”.

  • Gammal stadsbibliotek. Stort och fint och gammalt.
  • Londoner – Klassisk brittisk pub.
  • The Cell – THE Nattklubb. High tech, modernt. 

9. Rust Pit

Industriområde längst Maurice river. Grundad av holländare. Heter egentligen Orange Valley, men namnet har försvunnit med tiden och till och med myndigheterna kallar området Rust Pit i officiella dokument numera. 

10. Rotterdam Velds (The Rot)

Hyreshusområde där arbetarna i industrierna i Rust pit vanligtvis bor. Arbetarna (främst vita red necks) i detta område kallas för Rotters, tidigare ett negativt ord men numera bär de namnet med stolthet.

11. Turtle Creek

Gammalt indianområde som på deras språk kallades Tulpehakink. 

12. Cornfold

Lantbruksområde norr om Moorcrest centrum.

13. Millers Corner

Villa område grundat av nedländska immigranter.

 


Historia

Områdets historia.

Karaktärer

 

 

Initiative – Who Goes First?

Every character has an Initiative rating which is Mental(Wits) + (Highest Combat Skill). Participants act in descending order of this rating (the participant with the highest initiative score acts first). No roll is necessary. For this purpose, a combat skill is Brawl, Melee or Firearms.

Husregel: Då jag hatar statiskt initiativ, så kör vi en variant på denna, vi kör samma system, men vi slår tärningar för Mental (Wits) + (Highest Combat Skill), diff 6.

Fighting

Attacks with weapons (melee or ranged) are opposed rolls. Remember that NPCs can always Take Half instead of making an opposed roll, to speed up the conflict.
In a melee conflict, both attacker and defender can score hits, depending on who rolls the most successes (unless Dodge is used, see below.)

When firearms are involved, the defender can only avoid getting hit.
Melee Attack (attacking with a hand-held weapon that is not a firearm other ranged weapon)
Physical + Melee vs. Physical + (Melee, Brawl or Dodge)
If Dodge is used, no hit is scored by the defender no matter how many successes the defender wins by.

Unarmed Attack

(attacking with fists, feet or teeth)
Physical + Brawl vs. Physical + (Melee, Brawl or Dodge)
If Dodge is used, no hit is scored by the defender no matter how many successes the defender wins by.

Ranged Attack

Mental + Firearms vs. Mental + Dodge
If no cover is available, usage of Dodge will cause loss of next action as the character goes prone.
Multiple Attackers: When engaged by multiple opponents, the defender must subtract one dice for every opponent from his resisting dice pool. As actions are not declared simultaneously, this penalty is added in sequence with the first defense receiving no modifier, the second -2, the third -3 etc.

Damage

If you win the opposed attack roll, you inflict damage on your opponent depending on how many successes you beat their roll by. Damage is the number of successes scored above the results of the opposed attack roll, plus the Damage Value of the weapon (if any). See below for how to handle Damage and Health.

 

Husregel

Åter igen så är jag inte så förtjust i automatisk skada, då jag tycker det gör vapen lite för bra. Så istället lägger vi till ett antal tärningar på slaget för attack, så vapen gör en större chans att orsaka skada, men inte automatiskt.