Snokare

Du är ingen viktig, inte om du gör det du gör bäst rätt det vill säga. Det görs skumma affärer i de mörka delarna av arken och vem skall uppdaga dessa hemskheter om inte någon som du. Att leva ett farligt liv är något som alla gör i Zonen, så att det finns individer som försöker undanhålla kunskap och skrot som kan användas till Arkens bästa är skandalöst. Det är där du kommer in, en mutant med möjligheten att vara den som stryker i skuggorna.

Typiska namn: Gustaf, Ingrad, Isidor, Jeims, Julius, Nejtan
Bästa grundegenskap: KYL
Specialfärdighet: LUSKA

Förslag på utseende
Ansikte: svetsglasögon, hårlös, trötta ögon, smutsigt ansikte, bruten käke
Kropp: ärrad, tanig, knubbig, gänglig, kortväxt
Kläder: gubbkeps, sliten arbetsoverall, maläten skjorta, kraftiga kängor, tjock armérock

Talanger:
– Incognito / +2 på LUSKA när du använder dig av Oviktig
– Förtroendeingivande / +2 på LUSKA när du använder dig av Informatör
– Utpressare / Du kan använda KYL istället för KNS när du använder MANIPULERA

Färdighet: LUSKA
I Arken finns trygghet, frågan är hur mycket och vem den tillhör. Du har möjligheten att ta reda på detta och till viss mån vara med och ändra på resultatet om du så skulle önska, allt som krävs är lite svett och tårar. LUSKA är ditt sätt att agera informatör och problemlösare åt dem som har syften som du kan se vikt i eller bara de som har patronerna för kostnaden.

Informatör: Du kan få fram hemligheter som en eller flera individer kan tänka sig att betala för, antingen för att få reda på eller för att de skall förnli hemligheter.
För varje ☢ som slås fram så är hemligheten intressantare för fler parter vilket ökar vad de är villiga att byta mot den. Varje ☢ innebär att T6 patroner erhålles om du säljer hemligheten tillbaka till de som vill hålla den nertystad. Om du istället vill sälja vidare kunskapen så får du 2T6 extra patroner men detta innebär även att du kan göra fel folk förbannade på dig, något som kan ha kraftiga konsekvenser om det vill sig illa. Ett misslyckat slag innebär att du hittas snokandes och kan ge dig konsekvenser utan någon som helst vinst. Informatör kan bara användas en gång per spelmöte och tar 4 timmars tid.
Bonuseffekter: –

Oviktig: Efter att ha undgått nyfikna ögon flertalet gånger så har du börjat komma fram till ett effektivt sätt att undvika dessa individer.
Oviktig tillåter karaktären att anta förklädnad till en alldaglig person. Ett vanligt lyckat tärningskast tillåter dig att effektivt inte bli igenkänd.
Bonuseffekter: –