Manöver

I EN STRIDSRUNDA KAN DU:
Utföra en handling och en manöver eller Utföra två manövrar.

En manöver är något du gör under en konflikt som inte kräver ett tärningsslag.
En manövrer lyckas automatiskt.

En manöver kan vara att:
• Förflytta dig mot en fiende (sid 96).
• Söka skydd (sid 105).
• Plocka upp ett föremål ur packningen.
• Plocka upp ett föremål från marken.
• Dra ett vapen.
• Sikta med ett skjutvapen.
• Ladda om ett skjutvapen.
• Använda ett föremål.
• Hoppa in i ett fordon (sid 110).
• Starta ett fordon.

AVSTÅND & FÖRFLYTTNING

Armslängd (A): Helt intill.
Nära (N): Några steg bort.
Kort (K): Upp till 20–30 meter.
Långt (L): Upp till ett par hundra meter.
Distans (D): Så långt du kan se i zondiset.

Att gå från till kräver
Nära Armslängd En manöver
Kort Nära En manöver
Långt Kort Två manövrer