Kritiska skador

T66 SKADA DÖDLIG TIDS-GRÄNS EFFEKT UNDER LÄKNING LÄKNINGS-TID
11 Tappar andan Nej Ingen
 12  Vimmelkantig  Nej Ingen
 13 Stukad hand  Nej  -1 på att skjuta och slåss. 1T6
 14 Stukad fot  Nej  -1 på att fly och smyga.  1T6
 15  Hjärnskakning Nej  -1 på att speja och förstå sig på  1T6
 16 Skadat skenben  Nej  -1 på att fly och smyga. 2T6
 21  Blodig nos Nej  -1 på att dominera. 2T6
 22  Brutna fingrar  Nej -1 på att skjuta och slåss.  2T6
 23 Brutna tår  Nej  -1 på att fly och smyga.  2T6
 24 Utslagna tänder  Nej -1 på att dominera. 2T6
25 Skrevsmäll  Nej  En poäng skada vid varje slag för att ta krafttag, fly eller slåss.  2T6
 26  Lårskada  Nej  -2 på att fly och smyga 2T6
 31  Skadad överarm  Nej -2 på att skjuta och slåss. 2T6
 32 Avskuren hälsena  Nej  -2 på att fly och smyga. 2T6
 33  Axel ur led  Nej  -3 på ta krafttag och slåss, inga tvåhandsvapen kan användas. 1T6
 34  Knäckta revben  Nej -2 på att fly och slåss. 2T6
 35  Bruten underarm  Nej  – Inga tvåhandsvapen kan användas 3T6
 36  Brutet ben  Nej  – -2 på att fly och smyga. 3T6
 41  Förstört öra  Nej  –  -1 på speja, Sonar fungerar ej. 3T6
 42  Mosat öga  Nej  – -2 på att skjuta och speja. 3T6
 43 Punkterad lunga  Ja  1T6 dagar  -2 på att kämpa på och fly. 2T6
 44  Njurskada Ja  1T6 dagar En poäng skada vid varje slag för att ta krafttag, fly eller slåss. 3T6
 45 Krossat knä  Ja  1T6 dagar -2 på att fly och smyga.  4T6
 46  Krossad armbåge  Ja 1T6 dagar  -2 på ta krafttag och slåss, inga tvåhandsvapen kan användas. 4T6
 51  Krossad fot  Ja 1T6 dagar -3 på att fly och smyga. 4T6
 52 Blödande buk Ja 1T6 timmar En poäng skada vid varje slag för att ta krafttag, fly eller slåss.  1T6
 53 Krossat ansikte  Ja 1T6 timmar  -2 på att dominera.
 54 Perforerad tarm  Ja 1T6 timmar  Varje timme som går innan du blir vårdad ger en rötpoäng. 2T6
 55  Skadad ryggrad Nej Förlamad från midjan. Blir du inte vårdad under läkningen blir effekten permament.
 56 Nackskada  Nej Förlamad från nacken. Blir du inte vårdad under läkningen blir effekten permament.
 61  Inre blödning  Ja 1T6 minuter  En poäng skada vid varje slag för att ta krafttag, fly eller slåss  2T6
 62 Avskuren armpulsåder Ja 1T6 minuter -1 på att kämpa på och fly  1T6
 63  Avskuren benpulsåder Ja 1T6 minuter  -1 på att kämpa på och fly 1T6
 64  Avskuren halspulsåder  Ja 1T6 minuter  -1 på att kämpa på och fly.  1T6
 65  Hjärtstopp Ja  Ditt hjärta slår sitt sista slag. Dags att skapa en ny rollperson.
 66  Krossad skalle  Ja  Du dör på fläcken.
 – Icke-typisk skada  Ja 1T6 dagar   Du är medvetslös tills du dör eller blir vårdad.
 –  Pressad skada  Nej Ingen  –

 

ICKE-TYPISK SKADA
För vissa typer av skada – till exempel skada från giftiga gaser, frätande syra eller eld – passar inte tabellen för kritiska skador särskilt väl. Om du blir bruten av någon av dessa typer av skada slår du inte på tabellen – i stället avläser du effekten på raden märkt “icke-typisk skada”.

PRESSAD SKADA
Det finns ett fall då du inte tar någon kritisk skada alls när du blir bruten av skada: när du pressar ett slag för Styrka så hårt att du bryter dig själv på kuppen. Det är väldigt sällsynt, men det kan hända. Detta innebär att du aldrig kan döda dig själv genom att pressa ett tärningsslag.

Sociala konflikter

På Fria Ligans forum har det tagits upp förslag om hur sociala konflikter bör ha motståndsslag, så att man har en chans att undvika att ge bort sina bästa ägodelar till någon manipulativ skojare, eller vika ner sig inför den dryga Alfa-råttan som försöker stirra ner dig.

Tanken är alltså att inför motståndsslag för alla sociala konflikter. Det blir såhär:

Människor och människomutanter ”anfaller” med MANIPULERA och ”försvarar sig” med GENOMSKÅDA. De kan MANIPULERA alla andra klasser. Människor ”försvarar sig” alltid med GENOMSKÅDA. Även mot DOMINERA.

Djurmutanter ”anfaller” med DOMINERA och ”försvarar sig” med DOMINERA. De kan DOMINERA människor, men inte robotar.

Robotar ”anfaller” med INTERAGERA och ”försvarar sig” med IFRÅGASÄTTA. De kan endast använda INTERAGERA mot andra robotar, inte mot människor eller djur.

Syfter med ovanstående är att kommunikation ska kännas olika beroende på om man är människa, djur eller robot.

Fly från strid

Vill du förflytta dig bort från fienden räcker det inte med en
manöver – du måste i stället lyckas med ett slag för att fly. Lyckas handlingen kan du välja mellan att:

  • Lämna konflikten direkt.
  • Retirera två avståndssteg.

SL kan ge dig en modifikation på slaget beroende på hur svår terrängen är att gömma sig i. Även avståndet till närmaste fiende spelar in:

Fly
Notera att det räcker med ett lyckat slag för att ta sig undan – lyckas du fly är du ute ur konflikten. Notera också att du inte ska slå om du är på distans, då kommer du undan automatiskt.
Misslyckas slaget blir du så ansatt av fienden att du inte tar dig undan – du blir kvar på samma avstånd. SL kan också låta något mer missöde drabba dig. Du kan försöka fly igen i nästa runda.

Trauma

Det finns fyra typer av trauma i spelet.

Varje typ sänker en av dina fyra grundegenskaper.

Skada: Blödande sår, krossade ben och
utmattning. Sänker din Styrka.

Stress: Nervositet, oro och rädsla. Sänker
din Kyla.

Förvirring: Oklarhet, konfundering och
missförstånd. Sänker din Skärpa.

Tvivel: Otrygghet, besvikelse och sorg.
Sänker din Känsla eller Instinkt.

Avståndsvapen

Vapen Bonus Skada Räckvidd
Kastad sten 0 1 Kort
Kastad kniv +1 1 Kort Lätt Vapen
Kastat Spjut +1 2 Kort
Slunga +1 1 Kort Lätt Vapen
Pilbåge +1 1 Lång
Armborst +3 1 Lång
Skrotpistol +1 2 Kort Hemmabygge
Derringer +1 1 Nära Hemmabygge, Lätt vapen
Signalpistol +2 2 Kort
Spikpistol +1 2 Nära
Revolver +3 2 Kort
Automat pistol +2 2 Kort
Skrotgevär +1 2 Lång Hemmabygge
Jaktgevär +2 2 Kort
Hagelgevär +3 3 Kort
Automatgevär +3 2 Lång
Kadunder Pistol +2 2 Kort Hemmabygge av Hardjur
Kadunder Gevär +2 2 Lång Hemmabygge av Hardjur
Eldkastare +1 2 Kort Hemmabygge, Tungt vapen
Skrotkanon +1 4 Lång Hemmabygge
Robdes-Karbin +3 3 Lång Skadar bara maskiner

Närstridsvapen

Vapen Bonus Skada Räckvidd
Naturliga Vapen 0 1 Armlängd
Skrotkniv +1 2 Armlängd Lätt Vapen
Slagträ +1 2 Armlängd
Slagträ med Spik +2 2 Armlängd
Huggare +2 2 Armlängd
Spjut +1 2 Nära
Yxa +1 3 Armlängd Tungt Vapen
Slägga +1 3 Armlängd Tungt Vapen

Manöver

I EN STRIDSRUNDA KAN DU:
Utföra en handling och en manöver eller Utföra två manövrar.

En manöver är något du gör under en konflikt som inte kräver ett tärningsslag.
En manövrer lyckas automatiskt.

En manöver kan vara att:
• Förflytta dig mot en fiende (sid 96).
• Söka skydd (sid 105).
• Plocka upp ett föremål ur packningen.
• Plocka upp ett föremål från marken.
• Dra ett vapen.
• Sikta med ett skjutvapen.
• Ladda om ett skjutvapen.
• Använda ett föremål.
• Hoppa in i ett fordon (sid 110).
• Starta ett fordon.

AVSTÅND & FÖRFLYTTNING

Armslängd (A): Helt intill.
Nära (N): Några steg bort.
Kort (K): Upp till 20–30 meter.
Långt (L): Upp till ett par hundra meter.
Distans (D): Så långt du kan se i zondiset.

Att gå från till kräver
Nära Armslängd En manöver
Kort Nära En manöver
Långt Kort Två manövrer