Avståndsvapen

Vapen Bonus Skada Räckvidd
Kastad sten 0 1 Kort
Kastad kniv +1 1 Kort Lätt Vapen
Kastat Spjut +1 2 Kort
Slunga +1 1 Kort Lätt Vapen
Pilbåge +1 1 Lång
Armborst +3 1 Lång
Skrotpistol +1 2 Kort Hemmabygge
Derringer +1 1 Nära Hemmabygge, Lätt vapen
Signalpistol +2 2 Kort
Spikpistol +1 2 Nära
Revolver +3 2 Kort
Automat pistol +2 2 Kort
Skrotgevär +1 2 Lång Hemmabygge
Jaktgevär +2 2 Kort
Hagelgevär +3 3 Kort
Automatgevär +3 2 Lång
Kadunder Pistol +2 2 Kort Hemmabygge av Hardjur
Kadunder Gevär +2 2 Lång Hemmabygge av Hardjur
Eldkastare +1 2 Kort Hemmabygge, Tungt vapen
Skrotkanon +1 4 Lång Hemmabygge
Robdes-Karbin +3 3 Lång Skadar bara maskiner