Avståndsvapen

Vapen Bonus Skada Räckvidd
Kastad sten 0 1 Kort
Kastad kniv +1 1 Kort Lätt Vapen
Kastat Spjut +1 2 Kort
Slunga +1 1 Kort Lätt Vapen
Pilbåge +1 1 Lång
Armborst +3 1 Lång
Skrotpistol +1 2 Kort Hemmabygge
Derringer +1 1 Nära Hemmabygge, Lätt vapen
Signalpistol +2 2 Kort
Spikpistol +1 2 Nära
Revolver +3 2 Kort
Automat pistol +2 2 Kort
Skrotgevär +1 2 Lång Hemmabygge
Jaktgevär +2 2 Kort
Hagelgevär +3 3 Kort
Automatgevär +3 2 Lång
Kadunder Pistol +2 2 Kort Hemmabygge av Hardjur
Kadunder Gevär +2 2 Lång Hemmabygge av Hardjur
Eldkastare +1 2 Kort Hemmabygge, Tungt vapen
Skrotkanon +1 4 Lång Hemmabygge
Robdes-Karbin +3 3 Lång Skadar bara maskiner

Närstridsvapen

Vapen Bonus Skada Räckvidd
Naturliga Vapen 0 1 Armlängd
Skrotkniv +1 2 Armlängd Lätt Vapen
Slagträ +1 2 Armlängd
Slagträ med Spik +2 2 Armlängd
Huggare +2 2 Armlängd
Spjut +1 2 Nära
Yxa +1 3 Armlängd Tungt Vapen
Slägga +1 3 Armlängd Tungt Vapen