Startutrustning

Här är en lista på exempel på startutrustning. Du kan i samarbete med SL byta ut och ändra saker så det passar din karaktär, men SL har sista ordet om hen anser att det är lämpligt som startutrustning eller ej.

 • En uppsättning kläder (valfritt utseende och stil)
 • Ett vapen – Närstrid eller avståndsstrid
 • 2T10 Ammunition (Endast om du har ett avståndsvapen) 
 • En väska eller liknande för att bära saker du vill ha med dig
 • Mat (1T10 Dagsransoner), Dryck (1T10 Dagsransoner), 3T10 Crybatts (fungerar både som Pengar och Batterier). Robotar kan välja att skippa mat och vatten och ta 5T10 Crybatts istället.
 • Kreditsticka (Endast om du är född i en Moderstad)
 • Överlevnadskit (Filt, Matkärl, Fackla/Ficklampa)
 • Ett par (Max 5) valfria personlig ägodelar – Något relativt värdelöst, men som är viktig för din karaktär.

Ovanstående är främst ett förslag. SL kan tillåta annan utrustning utöver detta, om hen finner det lämpligt.

Fördärv – Vapenlista

Närstridsvapen

Sifforna inom klammrarna är vapenets grundskada. Om du får tre lyckade på tärningarna så gör du 1 i skada + vapnets grundskada. Får du färre så kan skadan bli lägre än siffran

 • Knytnäve [0]
 • Spark [0]
 • Kniv [1]
 • Slagträ [1]
 • Spjut [1]
 • Svärd [2]
 • Yxa [2]
 • Tvåhandssvärd [3]
 • Tvåhandsyxa [3]

Avståndsvapen

 • Slunga [0]
 • Derringer, Skrotpistol,  [1]
 • Kulsprutepistol,  [1] men ger fler tärningar (+1 tärning vid ”3-Burst”, +3 tärningar vid ”Full Auto”)
 • Skrotmusköt [1]
 • Automatkarbin [2] (+1 tärning vid ”3-Burst”, +3 tärningar vid ”Full Auto”)
 • Revolver [2]
 • Hagelgevär [3] på kort avstånd, sen -1 per 10 meter
 • Jaktgevär [3]
 • Laservapen [3]

 

 

Mag Mell City Prislistor

Listor över saker som vardagligen finns tillgängligt i Mag Mell City

Ammunition

 • Järnkulor – Relativt runda kulor av metall. Används till slungor – 1 Kredit styck.
 • Patroner Fulpatros (feltändning på 1:a) – 3 Krediter / styck
 • Patroner – Original – 10 Krediter / styck
 • Pilar – Till pilbågar eller armborst – 3 Krediter styck.

Droger

 • Covfefe – Pulver som värms upp och dricks – 5 Krediter per dos.
 • Slåmoo – Pulver som dras in via näsan eller munnen  – 10 Krediter per dos
 • Spill – Spillolja för robotar – 3 Krediter per dos.
 • Unusopp – Små tärningar av svamp – 5 Krediter per dos, orsakar röta på 1a

Dryck

  • Foamy (Öl-liknande alkohol) , 1 ranson (5dl) – 2 Krediter
  • Liquid fire (Starksprit), 1 dos (1dl) – 1 Kredit
  • Golden Brew (Fin Starksprit), 1 dos (1dl) – 3 Krediter
  • Zonblöta,  1 ranson (5dl) – 0 Krediter, orsakar röta på 1aVatten från okänd källa. Risk för att utsättas för röta. (1a på 1T6).

Energi & Bränsle

 • E-pack (Batterier) – Batteri som ger energi till elektriska prylar, vapen, robotar och liknande – 20 Krediter
 • Guzzolin, 1 dos (5dl) –  10 Krediter
 • Rötbränna, 1 dos (5dl) alkohol –  2 Krediter, Duger endast som bränsle, giftig att dricka.

Kläder

 • Kängor – Ordentliga skor. Ger prylbonus +1 i Uthållighet – 2 Krediter
 • Varm jacka / rock – Ger prylbonus +1 i Uthållighet mot Köld – 2 Krediter

Krubb

 • Buggare (Insektsburgare), 1 ranson (150g) – 2 Krediter
 • Klegg (Halloumi-liknande kub av föda), 1 ranson (400g) – 1 Kredit
 • Veggo (Odlad grönsaksliknande sak), 1 ranson  – 3 Krediter
 • Zongröda,  1 ranson – 0 Krediter, Växt från okänd källa. Risk för att utsättas för röta. (1a på 1T6).

Rustningar

 • Arm eller benskena i “läder” – Skyddsvärde 1 – 2 Krediter
 • Arm eller benskena i metall – Skyddsvärde 3 – 10 Krediter
 • Arbetshjälm – Skyddsvärd 2 – 20 Krediter
 • Hätta i “läder” – Skyddsvärde 1 – 2 Krediter
 • Hockeyskydd – Skyddsvärde 2 – 20 Krediter
 • Långrock – Skyddsvärde 1 – 5 Krediter

Vapen

 • Huggare – +2 Bonus, Skada 2 – 2 Krediter
 • Knogjärn – +1 Bonus, Skada 1 – 1 Kredit
 • Skrotderringer – +1 Bonus, Skada 1 – 5 krediter
 • Skrotgevär +1 Bonus, Skada 2 – 3 Krediter
 • Skrotkniv – +1 Bonus, Skada 2 – 1 Kredit
 • Skrotpistol – +1 Bonus, Skada 2 – 5 Krediter
 • Skrotspjut – +1 Bonus, Skada 2 – 3 Krediter
 • Skrotyxa – +1 Bonus, Skada 3 – 5 Krediter
 • Slagträ – +2 Bonus, Skada 1 – 1 Kredit
 • Slagträ med spikar – +2 Bonus, Skada 2 – 2 Krediter
 • Slunga – +1 Bonus, Skada 1 – 1 Kredit
 • Slägga – +1 Bonus, Skada 3 – 10 Krediter

Övrig utrustning

 • Elddon – För att tända eld på saker – 5 Krediter
 • Fackla – Skingrar mörkret omkring dig på Nära avstånd. Brinner i 4 timmar – 1 Kredit.
 • Filt – Ger prylbonus +1 i Uthållighet mot Köld – 2 Krediter
 • Batterilampa – Skingrar mörkret omkring dig på Nära avstånd. Drivs med ett E-pack – 10 Krediter.
 • Rep – Ger prylbonus +1 i Rörlighet när man klättrar – 2 Krediter
 • Spritlykta – Skingrar mörkret omkring dig på Nära avstånd. Brinner i 24 timmar med 1 dos sprit som bränsle. Vindtålig – 5 Krediter.
 • Änterhake – Ger ytterligare prylbonus +1 i Rörlighet när man klättrar om den kombineras med ett rep (Dvs totalt +2) – 3 Krediter.

Avståndsvapen

Vapen Bonus Skada Räckvidd
Kastad sten 0 1 Kort
Kastad kniv +1 1 Kort Lätt Vapen
Kastat Spjut +1 2 Kort
Slunga +1 1 Kort Lätt Vapen
Pilbåge +1 1 Lång
Armborst +3 1 Lång
Skrotpistol +1 2 Kort Hemmabygge
Derringer +1 1 Nära Hemmabygge, Lätt vapen
Signalpistol +2 2 Kort
Spikpistol +1 2 Nära
Revolver +3 2 Kort
Automat pistol +2 2 Kort
Skrotgevär +1 2 Lång Hemmabygge
Jaktgevär +2 2 Kort
Hagelgevär +3 3 Kort
Automatgevär +3 2 Lång
Kadunder Pistol +2 2 Kort Hemmabygge av Hardjur
Kadunder Gevär +2 2 Lång Hemmabygge av Hardjur
Eldkastare +1 2 Kort Hemmabygge, Tungt vapen
Skrotkanon +1 4 Lång Hemmabygge
Robdes-Karbin +3 3 Lång Skadar bara maskiner

Närstridsvapen

Vapen Bonus Skada Räckvidd
Naturliga Vapen 0 1 Armlängd
Skrotkniv +1 2 Armlängd Lätt Vapen
Slagträ +1 2 Armlängd
Slagträ med Spik +2 2 Armlängd
Huggare +2 2 Armlängd
Spjut +1 2 Nära
Yxa +1 3 Armlängd Tungt Vapen
Slägga +1 3 Armlängd Tungt Vapen