Mag Mell City Prislistor

Listor över saker som vardagligen finns tillgängligt i Mag Mell City

Ammunition

 • Järnkulor – Relativt runda kulor av metall. Används till slungor – 1 Kredit styck.
 • Patroner Fulpatros (feltändning på 1:a) – 3 Krediter / styck
 • Patroner – Original – 10 Krediter / styck
 • Pilar – Till pilbågar eller armborst – 3 Krediter styck.

Droger

 • Covfefe – Pulver som värms upp och dricks – 5 Krediter per dos.
 • Slåmoo – Pulver som dras in via näsan eller munnen  – 10 Krediter per dos
 • Spill – Spillolja för robotar – 3 Krediter per dos.
 • Unusopp – Små tärningar av svamp – 5 Krediter per dos, orsakar röta på 1a

Dryck

  • Foamy (Öl-liknande alkohol) , 1 ranson (5dl) – 2 Krediter
  • Liquid fire (Starksprit), 1 dos (1dl) – 1 Kredit
  • Golden Brew (Fin Starksprit), 1 dos (1dl) – 3 Krediter
  • Zonblöta,  1 ranson (5dl) – 0 Krediter, orsakar röta på 1aVatten från okänd källa. Risk för att utsättas för röta. (1a på 1T6).

Energi & Bränsle

 • E-pack (Batterier) – Batteri som ger energi till elektriska prylar, vapen, robotar och liknande – 20 Krediter
 • Guzzolin, 1 dos (5dl) –  10 Krediter
 • Rötbränna, 1 dos (5dl) alkohol –  2 Krediter, Duger endast som bränsle, giftig att dricka.

Kläder

 • Kängor – Ordentliga skor. Ger prylbonus +1 i Uthållighet – 2 Krediter
 • Varm jacka / rock – Ger prylbonus +1 i Uthållighet mot Köld – 2 Krediter

Krubb

 • Buggare (Insektsburgare), 1 ranson (150g) – 2 Krediter
 • Klegg (Halloumi-liknande kub av föda), 1 ranson (400g) – 1 Kredit
 • Veggo (Odlad grönsaksliknande sak), 1 ranson  – 3 Krediter
 • Zongröda,  1 ranson – 0 Krediter, Växt från okänd källa. Risk för att utsättas för röta. (1a på 1T6).

Rustningar

 • Arm eller benskena i “läder” – Skyddsvärde 1 – 2 Krediter
 • Arm eller benskena i metall – Skyddsvärde 3 – 10 Krediter
 • Arbetshjälm – Skyddsvärd 2 – 20 Krediter
 • Hätta i “läder” – Skyddsvärde 1 – 2 Krediter
 • Hockeyskydd – Skyddsvärde 2 – 20 Krediter
 • Långrock – Skyddsvärde 1 – 5 Krediter

Vapen

 • Huggare – +2 Bonus, Skada 2 – 2 Krediter
 • Knogjärn – +1 Bonus, Skada 1 – 1 Kredit
 • Skrotderringer – +1 Bonus, Skada 1 – 5 krediter
 • Skrotgevär +1 Bonus, Skada 2 – 3 Krediter
 • Skrotkniv – +1 Bonus, Skada 2 – 1 Kredit
 • Skrotpistol – +1 Bonus, Skada 2 – 5 Krediter
 • Skrotspjut – +1 Bonus, Skada 2 – 3 Krediter
 • Skrotyxa – +1 Bonus, Skada 3 – 5 Krediter
 • Slagträ – +2 Bonus, Skada 1 – 1 Kredit
 • Slagträ med spikar – +2 Bonus, Skada 2 – 2 Krediter
 • Slunga – +1 Bonus, Skada 1 – 1 Kredit
 • Slägga – +1 Bonus, Skada 3 – 10 Krediter

Övrig utrustning

 • Elddon – För att tända eld på saker – 5 Krediter
 • Fackla – Skingrar mörkret omkring dig på Nära avstånd. Brinner i 4 timmar – 1 Kredit.
 • Filt – Ger prylbonus +1 i Uthållighet mot Köld – 2 Krediter
 • Batterilampa – Skingrar mörkret omkring dig på Nära avstånd. Drivs med ett E-pack – 10 Krediter.
 • Rep – Ger prylbonus +1 i Rörlighet när man klättrar – 2 Krediter
 • Spritlykta – Skingrar mörkret omkring dig på Nära avstånd. Brinner i 24 timmar med 1 dos sprit som bränsle. Vindtålig – 5 Krediter.
 • Änterhake – Ger ytterligare prylbonus +1 i Rörlighet när man klättrar om den kombineras med ett rep (Dvs totalt +2) – 3 Krediter.

FRYSLAGRING

Väl isolerad box, kyld med en värmepump. Folket kan på ett tillförlitligt sätt lagra mat kyligt och säkert under lång tid. Men endast ett spelmöte med ett batteri.

UN-krav: Teknologi 30
Övrigt krav: Värmepump, batteri / generator
Slå för: FÖRSTÅ SIG PÅ eller KÄMPA PÅ
Arbetspoäng: 2 x RP
UN-bonus: Krubb + 2T6

av Roger Feed, mindre modifiering av Daarkh

KÖLDLAGRING

Box grävt ned under jorden. Den är väl isolerad och kyls med isbitar.

UN-krav: Teknologi 5
Övrigt krav: Periodisk tillgång på is
Slå för: FÖRSTÅ SIG PÅ eller TA KRAFTTAG
Arbetspoäng: 1 x RP
UN-bonus: Krubb + T6

av Roger Feed, mindre modifiering av Daarkh

TÅG

När ångtåg börjar rulla genom Zonen
har ett stort steg tagits mot att återupprätta
forntidens civilisation.
UN-krav: Teknologi 30
Övrigt krav: Ångmaskin, smältverk, räls
Slå för: kämpa på eller förstå sig på
Arbetspoäng: 3 x rp
UN-bonus: Krubb + T6, Kultur + 2T6, Teknologi
+ T6 – men först när tåget rullar
på räls som når till en annan bosättning
i Zonen.
Special: Ett tåg kan ta cirka 50 passagerare
och passerar en sektor i Zonen på
några minuter – om inget hindrar färden
förstås. Så länge rälsen är fri kan tåget
användas till att fly från hot eller till att
ramma fiender. Prylbonus +1.
Skyddsvärde: 3, Tålighet: 15.

FOLKÄGANDE

Folket förbjuder allt personligt ägande. Alla mutanter ska arbeta för det gemensammas bästa och resurserna fördelas åt alla efter behov.
UN-krav: Krubb 30
Övrigt krav: Kan inte kombineras med
fristyre.
Slå för: manipulera
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Krubb + 2T6

VÄG

Förvandlar någon av Zonens stigar till
en väg som enkelt går att följa med en
vagn, motorkärra eller annat hjulfordon.
Detta projekt kan väljas flera gånger
– varje sektor med väg räknas som ett
separat projekt.
UN-krav: Teknologi 20
Slå för: kämpa på eller förstå sig på
Arbetspoäng: 1 x rp per sektor
UN-bonus: Krubb +T6, Kultur +T6 – men
först när vägen når fram till en annan
bosättning i Zonen.
Special: Håller ni er till vägen under zonfärd
minskar sektorns hotvärde (se Bok 2: Zonen) två steg.

FARTYG

Ett stort skrotskepp, större än någon skrotskalle
kan bygga på egen hand. Det kan drivas av ånga om Folket har utvecklat ångmaskinen, annars av segel eller åror.
UN-krav: Teknologi 20
Övrigt krav: Hamn
Slå för: kämpa på eller förstå sig på
Arbetspoäng: 3 x rp
UN-bonus: Krubb + T6, Kultur + T6, Försvar + T6.
Special: Skrotfaryget kan ta cirka 50 passagerare och halverar tiden det tar att utforska en sektor i Zonen. Den kan också användas till att fly från hot till sjöss, och ger då prylbonus +1.
Skyddsvärde: 3. Tålighet: 20.

STALL

Etterbestar och andra djur ute i Zonen
kan användas som riddjur av Folket –
men de måste tämjas först.
UN-krav: Krubb 10
Slå för: kämpa på eller känna zonen
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Krubb + T6, Försvar + T6
Special: Med ett fungerande stall kan Folkets
mutanter använda riddjur.

UTPOST

Folket har hittat en skyddad plats i Zonen och börjar göra den till sin
UN-krav: Krubb 10
Övrigt krav: Sektor med rötnivå 0 (röt-oas) utforskad och alla hot i sektorn är övervunna
Slå för: KÄMPA PÅ eller KÄNNA ZONEN
Arbetspoäng:
1 x RP om sektorn har både vattenkälla och lämplig boplats
2 x RP om sektorn har antingen vattenkälla eller boplats
3 x RP om sektorn saknar både vattenkälla och boplats
UN-bonus: -T6 Krubb
Special:
Vid utposten kan ytterligare projekt byggas, även sådana som redan byggts i Arken. UN-bonus från projekt som ger Krubb, Kultur eller Teknologi ökar Arkens respektive UN-nivå, medan Utposten har en egen UN-nivå för Försvar.

3T6 SLP sköter om utposten (flytta dessa från Arkens invånarantal till utposten), vid varje rådslag kan spelarna flytta ytterligare 2T6 SLP till eller från utposten utöver de som flyttar under spelets gång.

Dagens dödssiffra kan fördelas fritt mellan Arken och utposten.

MARKNAD

Byteshandel har alltid förekommit i
Arken, men med en särskild marknadsplats
blir handeln mer välorganiserad.
UN-krav: Krubb 10, Kultur 10
Slå för: manipulera
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Krubb + T6, Kultur + T6