FYR

Härifrån kan ni se fiender på långt håll. Fyren styr fartyg tryggt i hamn, även i dåligt väder eller mörker.

UN-krav: Teknologi 10
Övrigt krav: Hamn
Slå för: KÄMPA PÅ eller SPEJA
Arbetspoäng: 2 x RP
UN-bonus: Försvar + T6, Kultur + T6

av Roger Feed

SMEDJA

Arken kan smida enkla vapen, utrustning och smycken av metall skrot.

UN-krav: Teknologi 5
Slå för: FÖRSTÅ SIG PÅ eller TA KRAFTTAG
Arbetspoäng: 2 x RP
UN-bonus: Försvar + T6, Kultur + T6, Teknologi + T6
Special: Priset på närstridsvapen av metall halveras.

av Kjetil Hansen

GRAVPLATS

En plats att gå för minnen och söka tröst. Vi hedrar våra döda och de glöms inte. En plats att begrava våra döda är viktiga för folkets själ och hjälper oss undvika barbari.

UN-krav: Kultur 5
Slå för: MANIPULERA eller VÅRDA
Arbetspoäng: 2 x RP
UN-bonus: Kultur + T6
Special: Ett besök läker en känsla. Maximum en gång per spelmöte.

av Roger Feed

BORDELL

Det byggs ett bordell i Arken. Mutanter skriver kontrakt på att jobba i bordellen. Kontraktet varar en vis period och är mot betalning. Drivs av någon boss.

UN-krav: Kultur 5
Övrigt krav: Slaveri
Slå för: MANIPULERA eller SLÅSS
Arbetspoäng: 2 x RP
UN-bonus: Kultur minus T6
Special: En timme i bordellen med en prostituerad läker T6-2 tvivel, kostar vanligtvis ca fyra patroner. Notera att resultatet kan bli 1 minus 2 och därmed orsaka en poäng trauma i tvivel istället för att läka den.

av Kjetil Hansen, modifierad av Daarkh

TÅG

När ångtåg börjar rulla genom Zonen
har ett stort steg tagits mot att återupprätta
forntidens civilisation.
UN-krav: Teknologi 30
Övrigt krav: Ångmaskin, smältverk, räls
Slå för: kämpa på eller förstå sig på
Arbetspoäng: 3 x rp
UN-bonus: Krubb + T6, Kultur + 2T6, Teknologi
+ T6 – men först när tåget rullar
på räls som når till en annan bosättning
i Zonen.
Special: Ett tåg kan ta cirka 50 passagerare
och passerar en sektor i Zonen på
några minuter – om inget hindrar färden
förstås. Så länge rälsen är fri kan tåget
användas till att fly från hot eller till att
ramma fiender. Prylbonus +1.
Skyddsvärde: 3, Tålighet: 15.

MÅNGSTYRE

Folket inför ett system där alla invånare
får rösta om viktiga frågor som berör
hela Arken.
UN-krav: Kultur 30.
Övrigt: Kan ej kombineras med envälde.
Slå för: manipulera
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Kultur + 2T6

VÄG

Förvandlar någon av Zonens stigar till
en väg som enkelt går att följa med en
vagn, motorkärra eller annat hjulfordon.
Detta projekt kan väljas flera gånger
– varje sektor med väg räknas som ett
separat projekt.
UN-krav: Teknologi 20
Slå för: kämpa på eller förstå sig på
Arbetspoäng: 1 x rp per sektor
UN-bonus: Krubb +T6, Kultur +T6 – men
först när vägen når fram till en annan
bosättning i Zonen.
Special: Håller ni er till vägen under zonfärd
minskar sektorns hotvärde (se Bok 2: Zonen) två steg.

TRYCKPRESS

Med denna koloss till apparat kan Folket
trycka enkla pamfletter, tidningar och
böcker.
UN-krav: Teknologi 20, Kultur 20
Slå för: kämpa på eller förstå sig på
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Kultur + 2T6

SKOLA

Hit kan Folket gå för att lära sig om den
gamla världen, och allt det ni har upptäckt
om den nya.
UN-krav: Kultur 20
Slå för: förstå sig på eller känna zonen
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Kultur + T6, Teknologi + T6

HELIOGRAF

Apparat för kommunikation via speglar
och ljussignaler. Kräver att Folket har
kontakt med en annan bosättning.
UN-krav: Teknologi 20
Övrigt krav: Verkstad
Slå för: kämpa på eller förstå sig på
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Kultur + T6
Special: Möjliggör mycket snabb kommunikation.