FYR

Härifrån kan ni se fiender på långt håll. Fyren styr fartyg tryggt i hamn, även i dåligt väder eller mörker. … More

SMEDJA

Arken kan smida enkla vapen, utrustning och smycken av metall skrot. UN-krav: Teknologi 5 Slå för: FÖRSTÅ SIG PÅ eller … More

GRAVPLATS

En plats att gå för minnen och söka tröst. Vi hedrar våra döda och de glöms inte. En plats att … More

BORDELL

Det byggs ett bordell i Arken. Mutanter skriver kontrakt på att jobba i bordellen. Kontraktet varar en vis period och … More

TÅG

När ångtåg börjar rulla genom Zonen har ett stort steg tagits mot att återupprätta forntidens civilisation. UN-krav: Teknologi 30 Övrigt … More

MÅNGSTYRE

Folket inför ett system där alla invånare får rösta om viktiga frågor som berör hela Arken. UN-krav: Kultur 30. Övrigt: … More

VÄG

Förvandlar någon av Zonens stigar till en väg som enkelt går att följa med en vagn, motorkärra eller annat hjulfordon. … More

TRYCKPRESS

Med denna koloss till apparat kan Folket trycka enkla pamfletter, tidningar och böcker. UN-krav: Teknologi 20, Kultur 20 Slå för: … More

SKOLA

Hit kan Folket gå för att lära sig om den gamla världen, och allt det ni har upptäckt om den … More

HELIOGRAF

Apparat för kommunikation via speglar och ljussignaler. Kräver att Folket har kontakt med en annan bosättning. UN-krav: Teknologi 20 Övrigt … More