TÅG

När ångtåg börjar rulla genom Zonen
har ett stort steg tagits mot att återupprätta
forntidens civilisation.
UN-krav: Teknologi 30
Övrigt krav: Ångmaskin, smältverk, räls
Slå för: kämpa på eller förstå sig på
Arbetspoäng: 3 x rp
UN-bonus: Krubb + T6, Kultur + 2T6, Teknologi
+ T6 – men först när tåget rullar
på räls som når till en annan bosättning
i Zonen.
Special: Ett tåg kan ta cirka 50 passagerare
och passerar en sektor i Zonen på
några minuter – om inget hindrar färden
förstås. Så länge rälsen är fri kan tåget
användas till att fly från hot eller till att
ramma fiender. Prylbonus +1.
Skyddsvärde: 3, Tålighet: 15.