Ångmaskin

Drivs av ved och vatten. Kan driva en
generator, eller monteras på en ångkärra
(nedan).
UN-krav: Teknologi 30
Projektkrav: Smältverk
Slå för: kämpa på eller förstå sig på
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Teknologi + 2T6