VÄRMEPUMP

En maskin som med hjälp av kompressor använder ett arbetsmedium för att bli varmare när trycket ökar och kallare om trycket sänks. Höjer eller sänker temperaturen.

UN-krav: Teknologi 60
Övrigt krav: Förbränningsmotor / generator / ångmaskin
Slå för: FÖRSTÅ SIG PÅ
Arbetspoäng: 2 x RP
UN-bonus: Teknologi + T6
Special: Detta projekt kan genomföras flera gånger om, men ger endast UN-bonus första gång.

av Roger Feed

SMEDJA

Arken kan smida enkla vapen, utrustning och smycken av metall skrot.

UN-krav: Teknologi 5
Slå för: FÖRSTÅ SIG PÅ eller TA KRAFTTAG
Arbetspoäng: 2 x RP
UN-bonus: Försvar + T6, Kultur + T6, Teknologi + T6
Special: Priset på närstridsvapen av metall halveras.

av Kjetil Hansen

Ångmaskin

Drivs av ved och vatten. Kan driva en
generator, eller monteras på en ångkärra
(nedan).
UN-krav: Teknologi 30
Projektkrav: Smältverk
Slå för: kämpa på eller förstå sig på
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Teknologi + 2T6

TÅG

När ångtåg börjar rulla genom Zonen
har ett stort steg tagits mot att återupprätta
forntidens civilisation.
UN-krav: Teknologi 30
Övrigt krav: Ångmaskin, smältverk, räls
Slå för: kämpa på eller förstå sig på
Arbetspoäng: 3 x rp
UN-bonus: Krubb + T6, Kultur + 2T6, Teknologi
+ T6 – men först när tåget rullar
på räls som når till en annan bosättning
i Zonen.
Special: Ett tåg kan ta cirka 50 passagerare
och passerar en sektor i Zonen på
några minuter – om inget hindrar färden
förstås. Så länge rälsen är fri kan tåget
användas till att fly från hot eller till att
ramma fiender. Prylbonus +1.
Skyddsvärde: 3, Tålighet: 15.

FRISTYRE

Folket inför ett styre där var och en är fri
att bestämma över sig och sitt. Slaveri
förbjuds.
UN-krav: Teknologi 30.
Övrigt krav: Kan inte kombineras med
folkägande eller slavmarknad.
Slå för: manipulera
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Teknologi + 2T6

ELEKTRISK BELYSNING

Lyser upp Arken som på den gamla
tiden! Kräver en generator (ovan) eller
artefakten batteri för att fungera (då
bara i ett spelmöte).
UN-krav: Teknologi 30
Övrigt krav: Verkstad
Slå för: förstå sig på
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Teknologi + 2T6

SKOLA

Hit kan Folket gå för att lära sig om den
gamla världen, och allt det ni har upptäckt
om den nya.
UN-krav: Kultur 20
Slå för: förstå sig på eller känna zonen
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Kultur + T6, Teknologi + T6

GENERATOR

En apparat som skapar elektrisk kraft.
Kräver trampvilliga mutanter, en fornkärra
eller en ångmaskin för att fungera.
UN-krav: Teknologi 20
Övrigt krav: Verkstad
Slå för: förstå sig på
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Teknologi + 2T6

VERKSTAD

Hit kan man gå för att få sina trasiga prylar
lagade – men det kostar patroner förstås.
Verkstaden behövs också för andra,
mer avancerade projekt.
UN-krav: Teknologi 10
Slå för: kämpa på eller förstå sig på
Arbetspoäng: 3 x rp
UN-bonus: Teknologi + 2T6
Special: Krävs för många andra projekt.

VATTENHJUL

Ett roterande skovelhjul som placeras i
en bäck eller vattenfall och kan driva en
kvarn eller en generator.
UN-krav: Teknologi 10
Slå för: kämpa på eller förstå sig på
Arbetspoäng: 1 x rp
UN-bonus: Teknologi + T6