FYR

Härifrån kan ni se fiender på långt håll. Fyren styr fartyg tryggt i hamn, även i dåligt väder eller mörker.

UN-krav: Teknologi 10
Övrigt krav: Hamn
Slå för: KÄMPA PÅ eller SPEJA
Arbetspoäng: 2 x RP
UN-bonus: Försvar + T6, Kultur + T6

av Roger Feed

SMEDJA

Arken kan smida enkla vapen, utrustning och smycken av metall skrot.

UN-krav: Teknologi 5
Slå för: FÖRSTÅ SIG PÅ eller TA KRAFTTAG
Arbetspoäng: 2 x RP
UN-bonus: Försvar + T6, Kultur + T6, Teknologi + T6
Special: Priset på närstridsvapen av metall halveras.

av Kjetil Hansen

PATRONFABRIK

En fabrik för att gjuta nya patroner att
ladda Folkets skjutvapen med.
UN-krav: Teknologi 30, Försvar 10
Projektkrav: Smältverk
Slå för: förstå sig på
Arbetspoäng: 1 x rp
UN-bonus: Försvar + T6
Special: Patroners värde halveras i
Arken.

ENVÄLDE

En boss blir ensam härskare över hela
Arken. Det härskaren säger gäller.
UN-krav: Försvar 30
Övrigt krav: Kan inte kombineras med
mångstyre.
Slå för: slåss eller manipulera
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Försvar + 2T6

ARSENAL

I denna anläggning kan Folket massproducera
bakladdade skjutvapen, både
pistoler och gevär. Kombineras ofta med
patronfabrik (nedan) för att fylla behovet
av patroner.
UN-krav: Teknologi 30, Försvar 10
Övrigt krav: Smältverk
Slå för: skjuta eller förstå sig på
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Försvar + 2T6
Special: Bakladdade skjutvapen blir tillgängliga
i Arken.

SKYDDSRUM

Grävda gångar under Arken och dolda
flyktvägar, där ni kan söka skydd eller fly
om bosättningen blir invaderad.

UN-krav: Försvar 20, Teknologi 10
Slå för: fly eller speja
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Försvar + 2T6

FARTYG

Ett stort skrotskepp, större än någon skrotskalle
kan bygga på egen hand. Det kan drivas av ånga om Folket har utvecklat ångmaskinen, annars av segel eller åror.
UN-krav: Teknologi 20
Övrigt krav: Hamn
Slå för: kämpa på eller förstå sig på
Arbetspoäng: 3 x rp
UN-bonus: Krubb + T6, Kultur + T6, Försvar + T6.
Special: Skrotfaryget kan ta cirka 50 passagerare och halverar tiden det tar att utforska en sektor i Zonen. Den kan också användas till att fly från hot till sjöss, och ger då prylbonus +1.
Skyddsvärde: 3. Tålighet: 20.

ARMÉ

En armé är betydligt mer slagkraftig
än en milis, och kan användas för rena
angreppskrig mot andra grupper i Zonen.
UN-krav: Försvar 20
Slå för: slåss eller manipulera
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Försvar + 2T6

ÖVERVAKNING

Ett systematiserat angiveri, där Arkens
invånare spionerar på varandra och rapporterar
suspekt verksamhet till bossarna.
UN-krav: Försvar 10, Kultur 10
Slå för: smyga eller manipulera
Arbetspoäng: 1 x rp
UN-bonus: Försvar +T6

TRIBUNAL

En domstol som utdömer straff till
mutanter som stjäl, mördar eller stör den
allmänna ordningen. Kroppslig bestraffning
är vanligast, eftersom Folket inte
har råd att ha mutanter bakom lås och
bom. Även straffarbete eller till och med
exil från Arken är möjliga straff.
UN-krav: Försvar 10, Kultur 10
Slå för: slåss eller förstå sig på
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Försvar + T6, Kultur + T6