ENVÄLDE

En boss blir ensam härskare över hela
Arken. Det härskaren säger gäller.
UN-krav: Försvar 30
Övrigt krav: Kan inte kombineras med
mångstyre.
Slå för: slåss eller manipulera
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Försvar + 2T6