FRISTYRE

Folket inför ett styre där var och en är fri
att bestämma över sig och sitt. Slaveri
förbjuds.
UN-krav: Teknologi 30.
Övrigt krav: Kan inte kombineras med
folkägande eller slavmarknad.
Slå för: manipulera
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Teknologi + 2T6