FOLKÄGANDE

Folket förbjuder allt personligt ägande. Alla mutanter ska arbeta för det gemensammas bästa och resurserna fördelas åt alla efter behov.
UN-krav: Krubb 30
Övrigt krav: Kan inte kombineras med
fristyre.
Slå för: manipulera
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Krubb + 2T6