MÅNGSTYRE

Folket inför ett system där alla invånare
får rösta om viktiga frågor som berör
hela Arken.
UN-krav: Kultur 30.
Övrigt: Kan ej kombineras med envälde.
Slå för: manipulera
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Kultur + 2T6