RÄLS

Att dra räls genom Zonens sektorer är
ett avancerat och krävande projekt. Varje
sektor som det ska läggas räls genom
räknas som ett separat projekt.
UN-krav: Teknologi 30
Övrigt krav: Smältverk
Slå för: kämpa på eller förstå sig på
Arbetspoäng: 2 x rp per sektor.
UN-bonus: –
Special: Gör det möjligt att köra tåg