ARMÉ

En armé är betydligt mer slagkraftig
än en milis, och kan användas för rena
angreppskrig mot andra grupper i Zonen.
UN-krav: Försvar 20
Slå för: slåss eller manipulera
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Försvar + 2T6