ÖVERVAKNING

Ett systematiserat angiveri, där Arkens
invånare spionerar på varandra och rapporterar
suspekt verksamhet till bossarna.
UN-krav: Försvar 10, Kultur 10
Slå för: smyga eller manipulera
Arbetspoäng: 1 x rp
UN-bonus: Försvar +T6