FARTYG

Ett stort skrotskepp, större än någon skrotskalle
kan bygga på egen hand. Det kan drivas av ånga om Folket har utvecklat ångmaskinen, annars av segel eller åror.
UN-krav: Teknologi 20
Övrigt krav: Hamn
Slå för: kämpa på eller förstå sig på
Arbetspoäng: 3 x rp
UN-bonus: Krubb + T6, Kultur + T6, Försvar + T6.
Special: Skrotfaryget kan ta cirka 50 passagerare och halverar tiden det tar att utforska en sektor i Zonen. Den kan också användas till att fly från hot till sjöss, och ger då prylbonus +1.
Skyddsvärde: 3. Tålighet: 20.