GENERATOR

En apparat som skapar elektrisk kraft.
Kräver trampvilliga mutanter, en fornkärra
eller en ångmaskin för att fungera.
UN-krav: Teknologi 20
Övrigt krav: Verkstad
Slå för: förstå sig på
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Teknologi + 2T6