HELIOGRAF

Apparat för kommunikation via speglar
och ljussignaler. Kräver att Folket har
kontakt med en annan bosättning.
UN-krav: Teknologi 20
Övrigt krav: Verkstad
Slå för: kämpa på eller förstå sig på
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Kultur + T6
Special: Möjliggör mycket snabb kommunikation.