SKOLA

Hit kan Folket gå för att lära sig om den
gamla världen, och allt det ni har upptäckt
om den nya.
UN-krav: Kultur 20
Slå för: förstå sig på eller känna zonen
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Kultur + T6, Teknologi + T6