SMEDJA

Arken kan smida enkla vapen, utrustning och smycken av metall skrot.

UN-krav: Teknologi 5
Slå för: FÖRSTÅ SIG PÅ eller TA KRAFTTAG
Arbetspoäng: 2 x RP
UN-bonus: Försvar + T6, Kultur + T6, Teknologi + T6
Special: Priset på närstridsvapen av metall halveras.

av Kjetil Hansen