PATRONFABRIK

En fabrik för att gjuta nya patroner att
ladda Folkets skjutvapen med.
UN-krav: Teknologi 30, Försvar 10
Projektkrav: Smältverk
Slå för: förstå sig på
Arbetspoäng: 1 x rp
UN-bonus: Försvar + T6
Special: Patroners värde halveras i
Arken.