ÅNGKÄRRA

Ett ångdrivet fordon som kan rulla
snabbt genom Zonen.
UN-krav: Teknologi 30
Övrigt krav: Verkstad, smältverk, ångmaskin
Slå för: förstå sig på
Arbetspoäng: 3 x rp
UN-bonus: –
Special: Ångkärran kan bära tio passagerare,
ökar förflyttning i strid och
halverar tiden det tar att utforska en
sektor i Zonen. Läs mer om hur fordon
fungerar i kapitel 6. Kärran kan användas
till att fly från hot eller ramma fiender.
Prylbonus +1.
Skyddsvärde: 3, Tålighet: 3