KÖLDLAGRING

Box grävt ned under jorden. Den är väl isolerad och kyls med isbitar.

UN-krav: Teknologi 5
Övrigt krav: Periodisk tillgång på is
Slå för: FÖRSTÅ SIG PÅ eller TA KRAFTTAG
Arbetspoäng: 1 x RP
UN-bonus: Krubb + T6

av Roger Feed, mindre modifiering av Daarkh