VATTENHJUL

Ett roterande skovelhjul som placeras i
en bäck eller vattenfall och kan driva en
kvarn eller en generator.
UN-krav: Teknologi 10
Slå för: kämpa på eller förstå sig på
Arbetspoäng: 1 x rp
UN-bonus: Teknologi + T6