VÄG

Förvandlar någon av Zonens stigar till
en väg som enkelt går att följa med en
vagn, motorkärra eller annat hjulfordon.
Detta projekt kan väljas flera gånger
– varje sektor med väg räknas som ett
separat projekt.
UN-krav: Teknologi 20
Slå för: kämpa på eller förstå sig på
Arbetspoäng: 1 x rp per sektor
UN-bonus: Krubb +T6, Kultur +T6 – men
först när vägen når fram till en annan
bosättning i Zonen.
Special: Håller ni er till vägen under zonfärd
minskar sektorns hotvärde (se Bok 2: Zonen) två steg.