STALL

Etterbestar och andra djur ute i Zonen
kan användas som riddjur av Folket –
men de måste tämjas först.
UN-krav: Krubb 10
Slå för: kämpa på eller känna zonen
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Krubb + T6, Försvar + T6
Special: Med ett fungerande stall kan Folkets
mutanter använda riddjur.