TAVERNA

Ett ställe där Folkets mutanter kan samlas
för att äta, dricka och utbyta skrönor.
UN-krav: Krubb 10
Slå för: kämpa på eller genomskåda
Arbetspoäng: 1 x rp
UN-bonus: Kultur + T6