TEATER

En scen och en ensemble som spelar
upp skådespel om Folkets öden eller den
gamla världens fall.
UN-krav: Kultur 10
Slå för: manipulera
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Kultur + 2T6