MARKNAD

Byteshandel har alltid förekommit i
Arken, men med en särskild marknadsplats
blir handeln mer välorganiserad.
UN-krav: Krubb 10, Kultur 10
Slå för: manipulera
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Krubb + T6, Kultur + T6