MILIS

En väpnad styrka som ska skydda Arken
mot yttre fiender och upprätthålla den
inre ordningen.

UN-krav: Försvar 10
Slå för: slåss eller manipulera
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Försvar + 2T6