SKRIFTSAMLING

Böcker och tidningar från den gamla
världen.
UN-krav: Kultur 10
Slå för: förstå sig på
Arbetspoäng: 3 x rp
UN-bonus: Kultur + 3T6