KVARN

En enkel mekanism som maler odlade
växter till mjöl att baka bröd på. Drivs av
handkraft eller ett vattenhjul.
UN-krav: Teknologi 10
Övrigt krav: Odling
Slå för: kämpa på eller förstå sig på
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Krubb + 2T6