Startutrustning

Här är en lista på exempel på startutrustning. Du kan i samarbete med SL byta ut och ändra saker så det passar din karaktär, men SL har sista ordet om hen anser att det är lämpligt som startutrustning eller ej.

  • En uppsättning kläder (valfritt utseende och stil)
  • Ett vapen – Närstrid eller avståndsstrid
  • 2T10 Ammunition (Endast om du har ett avståndsvapen) 
  • En väska eller liknande för att bära saker du vill ha med dig
  • Mat (1T10 Dagsransoner), Dryck (1T10 Dagsransoner), 3T10 Crybatts (fungerar både som Pengar och Batterier). Robotar kan välja att skippa mat och vatten och ta 5T10 Crybatts istället.
  • Kreditsticka (Endast om du är född i en Moderstad)
  • Överlevnadskit (Filt, Matkärl, Fackla/Ficklampa)
  • Ett par (Max 5) valfria personlig ägodelar – Något relativt värdelöst, men som är viktig för din karaktär.

Ovanstående är främst ett förslag. SL kan tillåta annan utrustning utöver detta, om hen finner det lämpligt.